Yoga handler ikkje nødvendigvis om å kunne stå på hovudet eller gå opp i `urdhva dhanurasana´…

i sin essens handler det heilt enkelt om å sanse, gjennom kroppen, der vi er nett no, kjenne at pusten puster i oss, at vi blir fylt av nytt liv i kvart andetag..

Yoga er ein metode som skaper kontakt med det naturlige i oss, den gode heilhetsopplevelsen, der vi kan lytte inn og utforske livskrafta som bur i oss. Pusten er din næraste venn, portalen inn…

Det handler om å lande inn i augneblinken, inn i oss sjølve, med dei kjenslene og den situasjonen vi er i. Her kan vi trekke djupe åndedrett, bli fylt av nærvær og sanse hovudfartsåra av energi i kroppen, sjølvaste ryggraden. Tilstedeværelsen i den fysiske kroppen er ankeret, her finn vi jordnærhet og balanse til å stå igjennom stormen og nyte det søte. Men det handler og om å strekke grenser, utforske kor vi blir for late, kor vi lagar stress, kor fordomar hindrar full flyt… kor er retningen der potensiale ligg, ventande på å bli levandegjort?

Korleis finn du din kvardagsYoga?

Kanskje er det så enkelt at du startar med ein åndedretts øvelse – ein `pranayama´ (forlenging av livskrafta) – der du heilt enkelt er bevisst på AT du puster. Gjør det nett no: kjenn den litt kjølige lufta du puster inn gjennom nesa, la den fylle lungene heilt ner i nyreområdet… etter ei lita pause vil pusten ut, følg bevisst det varme åndedrettet, tøm lungene for luft… vær igjen merksam på pausa… før neste innånding kommer av seg sjølv og fyller deg opp med energi og nærvær. Dette er det viktigaste aspektet av yoga, nærvær i åndedrettet, det tar deg inn i øyeblikket, og du kan sette fokus på det du vil skape.

Herfra kan du utforske ryggradens bevegelighet, med pusten som vegviser, føl kva som er levande i kroppen din nett no. Kanskje er noen områder anspente, pust inn i dei, strekk på kroppen og kjenn at utpusten frigjør og skaper energiflyt. Lytt til områdene som vil åpne seg, la dei bevege seg naturlig og du finn meir og meir din spontane kvardagsyoga. Kanskje rører du deg supersakte, kanskje vil kroppen ha frigjørande dansande røyrsler, kanskje er det ingen bevegelser. Du er fokusert og betraktande innover, eller utover i landskapet rundt deg.

Yogastillingar er som bokstaver i kroppens alfabet, som barn sto vi i bru, på hender, vi gjorde plogen, var krigarar og lå dødsstille, heilt naturlig. Du kan fortsatt snakke dette språket, føl deg fri til å utforske ditt kroppsalfabet, du kan ikkje gjøre noe feil når du er tilstades i kroppen din, så lenge du ikkje går inn i stillinger som gjør vondt. Følg gleden, energien og den gode følelsen.

Det finnes mange yoga metoder. Finn den retningen som tiltrekker deg, ditt temperament og den livsfasen du er i. Ein enkel og god start er å puste inn nærværet som bur i deg, la det guide deg inn i å finne din yoga, metoden som støtter deg til å oppleve kontakt med kroppen som ein glad og klok vegvisar, og at sinnet er kreativt og fredfylt. Herfra byggjer vi gode relasjoner med andre.

Du kan utforske dette for deg sjølv, og vil du lære meir om ViryaYoga – velkommen til studio FjordYoga eller ta ein privat time med Devika.